img
YÜKLENİYOR...

İnsan kaynakları

İnsan kaynakları

İnsan kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 • Şirketimizin misyonu, vizyonu ve stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte insan kaynağının temin edilebilmesi ve doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek, 
 • Yetenekli ve gelişime açık personel seçimleri yaparak bu personeller ile uzun soluklu dijital ve çalışan odaklı en etkin sistem ve süreçleri uygulayarak çalışanlarımıza değer katmak,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Örgütsel bağlılığı artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların   motivasyonunu arttıracak uygun çalışma saatleri, ücretler, yardımlar, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri sağlamak,
 • Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındırmak,
 • Performans değerlendirme ve yetkilendirme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesi, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek ve imkan sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedebileceği bir iş ortamı oluşturmak,
 • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini, adil rekabeti destekleyen ve olası çıkar çatışmasına yol açmayacak ortamı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak,
 • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Turna Ahşap bünyesinde çocuk işçi ve 18 yaşından küçük gençler çalıştırılmaz.
 • Hapishane işçiliği borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dahil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.
 • Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir.
 • Kadınların işgücüne katılımını destekleyerek kadın-erkek fırsat eşitliği ilkelerini tüm insan kaynakları politikalarımızda ve prosedürlerimizde, işbu insan hakları politikası güvence altına almayı ve kadın istihdamını arttırmayı hedefleriz.
 • Değer zincirimiz kapsamındaki arazi, orman , su  ve zorunlu tahliye  kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel politika ve uygulamalarla ele alıyoruz. Çevre Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.
 • Özel veya kamu güvenlik güçlerinin kullanımı : Şiddetten, tacizden, iç veya dış tehditlerden kaynaklanan diğer güvensiz veya rahatsız edici durumlarda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik güçlerinden yararlanılır.
 • Güvensiz veya rahatsız edici şartların olmadığı bir işyeri sağlamayı, calışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde özel veya kamu güvenlik hizmetleri sağlanması hedefleriz.
 • Azınlıkların ve yerli halkların, haklarını en etkili biçimde teminat altına almayı bünyemizde bulunan tüm bu değerlere önem vermeyi hedefleriz.
Bu İçeriği Paylaş